black decorative triangle
Wij zijn benieuwd naar jouw mening

Enquête TRIXXO Jobs

Jouw feedback is welkom. Laat hieronder de gegevens achter waarop we je mogen contacteren betreffende onze tevredenheidsenquête.

TRIXXO Jobs

Ik neem deel aan de tevredenheidsenquête van TRIXXO Jobs

Tevredenheidsenquête TRIXXO Jobs 2022

Jouw gegevens worden gedeeld met derden 'Broederschool Sint-Niklaas'. Deze zullen enkel verwerkt en gebruikt worden in functie van TRIXXO Jobs & voor doeleinden van de tevredenheidsenquête.