black decorative triangle
TRIXXO Jobs

Veelgestelde vragen

Vragen over uitzendarbeid

Voor welke Jobs kan ik terecht bij TRIXXO Jobs?

Wij hebben jobs voor zowel arbeiders, bedienden, studenten als flexi-jobbers.
TRIXXO heeft jobs in de volgende sectoren:

 • Bouw (TRIXXO Construxx)
 • Safety (Brandwachten)
 • Horeca
 • Klantendienst
 • Bedienden (TRIXXO Exxperts)
 • Logistiek en distributie
 • Techniek en productie
 • Flexi-jobs
 • Studentenjobs

Kan ik een vast contract krijgen via TRIXXO Jobs?

Ja hoor! Uitzendwerk is zeker niet altijd van korte duur. Tal van uitzendkrachten krijgen na hun interim-periode een vast contract.

Wat gebeurt er na mijn inschrijving bij TRIXXO Jobs?

Wij vinden het belangrijk om jou echt te leren kennen. Na jouw sollicitatie spreken we graag met je af voor een interview en eventuele testen. Zo kijken we samen met jou welke jobs het beste bij jou passen. Hierna stellen we jouw profiel voor bij onze klanten. Vaak kan je hierna zelfs kiezen uit meerdere aanbiedingen. We vragen uiteraard eerst de toelating om je cv door te geven aan mogelijke werkgevers.

Werken als uitzendkracht? Betekent dit meer papierwerk?

Helemaal niet. TRIXXO Jobs beschikt over een administratief team die voor jou al het papierwerk in orde maken.

Wanneer betaalt TRIXXO Jobs mijn loon? Maandelijks, wekelijks?

Wekelijks. Voor meer info – navragen bij: admin@trixxo.be

Krijg ik als uitzendkracht hetzelfde loon als een vaste medewerker?

Je loon is gelijk aan het loon van een vaste medewerker van dezelfde leeftijd in dezelfde functie. Ontvangen jouw collega’s maaltijdcheques of ecocheques? Dan zal jij als uitzendkracht deze ook ontvangen.

Uitzendwerk en pensioen. Hoe werkt dit precies?

Na 26 weken begin je met de opbouw van je pensioen. Het uitzendbureau betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie. Dit is het basispensioen. Je kunt individueel bijsparen bij je basispensioen zodat je meer pensioen opbouwt.

Als je langer dan 78 weken via het uitzendbureau werkt, dan ga je meer pensioen opbouwen. Dat pensioen is gebaseerd op een doorsneepremie van ongeveer 7,1 procent van het loon (ongeveer 12 procent van de pensioengrondslag). Het uitzendbureau betaalt 2/3e , jij als uitzendkracht betaalt 1/3e van die premie.

Heb je als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Om recht te hebben op deze premie volstaat het om minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt te hebben tijdens de referentieperiode (1 juli tot 30 juni), tewerkgesteld via één of meerdere uitzendkantoren. Sommige afwezigheidsdagen zoals ziektedagen gedekt door gewaarborgd loon, inhaalrustdagen en feestdagen worden meegeteld voor de berekening van die 65 dagen. De premie bedraagt 8.33% van je brutoloon dat je tijdens deze periode verdiende.

Krijg ik als uitzendkracht ook vakantie?

Je hebt recht op minstens 20 vakantiedagen. Of toch als je vorig jaar een volledig jaar voltijds werkte in een 5-dagenstelsel. Werkte je in een 6-dagenstelsel, dan heb je zelfs recht op 24 vakantiedagen. Was je vorig jaar een tijdje werkloos of werkte je halftijds? Dan heb je er minder. Zolang jouw werkgever akkoord gaat, mag je als uitzendkracht op elk moment een vakantiedag aanvragen. Al plan je best geen lange vakantie tijdens een opdracht. De meeste werkgevers doen immers beroep op uitzendkrachten om piekmomenten op te vangen.

Heb ik als uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Als uitzendkracht heb je evenveel recht op vakantiegeld als een vaste werknemer. Het vakantiegeld wordt berekend op basis van alle prestaties van het vorige jaar en verschilt naargelang je bediende of arbeider bent.

Bediende
*enkel vakantiegeld: Het enkel vakantiegeld is gelijkgesteld aan het normale loon dat je krijgt tijdens je opgenomen vakantiedagen.
*dubbel vakantiegeld: Het dubbel vakantiegeld is gelijk aan 92% van je bruto maandloon en dient als jaarlijkse bonus. De betaling gebeurt rechtstreeks door de werkgever zelf. Tijdens de uitzendperiode zijn wij als uitzendkantoor uw werkgever. Vandaar ontvangt u bij de wekelijkse verloning ook onmiddellijk het vakantiegeld, zowel enkel als dubbel.

Arbeider
Als arbeider is je vakantiegeld gelijk aan ongeveer 15% van je verhoogde bruto jaarloon (nl. 108%). Concreet is het bedrag ongeveer gelijk aan 8 weken loon in geval van voltijdse tewerkstelling.

De betaling gebeurt via overschrijving door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) tussen 2 mei en 30 juni, dit zowel voor vaste werknemers als voor uitzendkrachten.

Heb ik als uitzendkracht recht op feestdagen?

Als uitzendkracht heb evenzeer recht op betaalde feestdagen als vaste werknemers. Er zijn in totaal 10 betaalde feestdagen die je jaarlijks in je agenda kan aanduiden.

Deze dagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Paasmaandag
 • Dag van de Arbeid
 • O.H. Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag
 • O.L.V. hemelvaart
 • Allerheiligen
 • Wapenstilstand
 • Kerstmis

Bouw ik anciënniteit op als uitzendkracht?

Hoewel je als uitzendkracht geen vast contract hebt, bouw je wel anciënniteit op. Maar de berekening verloopt anders dan bij vaste werknemers. Bij een uitzendkracht wordt niet gekeken naar het aantal jaren, maar naar de periodes van activiteit bij jouw uitzendkantoor.

Dit wilt zeggen dat al de gewerkte dagen van al jouw uitzendcontracten worden opgeteld. Zo bouw je als uitzendkracht je anciënniteit op.

Als uitzendkracht bouw je minder snel anciënniteit op. Omdat je als uitzendkracht ook je anciënniteit kan verliezen, wanneer je bijvoorbeeld langer dan één week werkloos bent tussen twee contracten.

Maar in sommige gevallen kan je je anciënniteit wel behouden!

 • Heb je een contract, maar word je ziek en kan je niet werken? Dan behoud je je opgebouwde anciënniteit.
 • Je verliest geen anciënniteit wanneer je minder dan één week niet werkt.

Vragen over studentenjobs

Hoe oud moet je zijn om als student te kunnen werken?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt om als jobstudent te mogen werken.

Je kunt als jobstudent aan de slag zodra je:

 • 16 jaar oud bent;
 • 15 jaar oud bent én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Hoeveel uur mag ik per jaar werken als jobstudent?

Per kalenderjaar mag je momenteel maximaal 600 uren werken als jobstudent, volledig vrij op te nemen tijdens het jaar, aan zeer interessante voorwaarden voor jezelf en je werkgever.

Mag ik meer werken dan voorgeschreven?

Je mag maximum 600 uur per jaar werken als je wilt genieten van lage sociale bijdragen. Wil je meer dan 600 uur werken? Dat kan, maar dan worden de sociale bijdragen hoger vanaf het 601e uur. Geen idee hoeveel uren je nog over hebt? Dit kan je checken via StudentAtWork.


Mag ik alleen in de zomer als jobstudent werken?

Neen, je mag gedurende het hele jaar als student werken. Let wel, niet iedereen mag zoveel uur werken als die wil gedurende het jaar. Dit is regio gebonden en hangt vast aan de kinderbijslag, meer info bij het topic kinderbijslag.

Heb ik recht op feestdagen, vakantiegeld als een student?

Vakantie en vakantiegeld zijn alleen voor werknemers die de normale sociale bijdragen betalen. Tijdens de eerste 600 uur van je vakantiejob betaal je minder sociale bijdragen. Je hebt dus ook geen recht op vakantie en vakantiegeld. Een student kiest zelf wanneer hij/zij werkt, dus als hij op een feestdag wel of niet wil werken, is dat zijn/haar eigen keuze. Soms is het zo dat feestdagen extra worden uitbetaald, maar dit is afhankelijk van de werkgever.

Behouden mijn ouders kinderbijslag als ik een studentdenjob doe?

Tot en met 18 jaar heb je altijd recht op kinderbijslag. Wanneer je deze leeftijd overschrijdt en je verder studeert, ben je afhankelijk van de uren die je mag werken in jouw regio. In Vlaanderen en Wallonië mag je niet meer dan 600 uur per jaar werken om nog recht te hebben op kinderbijslag. In Brussel is het 240 u per kwartaal. Wanneer je meer werkt dan het toegelaten aantal, kun je je kinderbijslag verliezen.

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen als ik een studentenjob doe?

Alleen als je zoveel verdient dat je niet meer ten lasten van je ouders bent. De bedragen die je maximaal mag verdienen (bruto), veranderen elk jaar. Momenteel bedragen deze:

 • Je ouders worden samen belast: 7.272,50 euro
 • Je ouders worden alleen belast: 9210 euro
 • Je ouders alleen worden belast en jij een handicap hebt: 10.910 euro

Wanneer je deze bedragen overschrijdt betalen je ouders meer belastingen. 

Hoe zit het met mijn eigen belastingen?

Of je belastingen moet betalen hangt af van je inkomsten. Voor 2023 mogen je inkomsten als student maximaal €13.242,86 bruto per jaar bedragen. Ga je hierover, dien je dus wel belastingen te betalen. Let op! Je dient als student altijd een belastingaangifte te doen, ook al blijven je inkomsten onder het maximaal bedrag.

Mag ik als jobstudent bij meerdere werkgevers of een interimkantoor werken?

Ja. Je kan bij één werkgever blijven of gaan jobhoppen. Het maakt niet uit, als je maar binnen je contingent blijft. Zorg er wel voor dat je een overeenkomst hebt met elke werkgever.

Ik ben geen Belg, maar ik studeer momenteel in België. Mag ik werken met een studentencontract?

Elke student mag in België werken met een studentencontract. Je nationaliteit of origine maakt niet uit. Je krijgt dan 600 uren waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Kom je van een niet EU-lidstaat zijn er mogelijk extra verplichtingen. Deze kan je checken op onderstaande link:

https://www.belgium.be/nl/werk/loopbaanbeheer/komen_werken_in_belgie/arbeidskaart

Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Je bent een jobstudent wanneer je niet meer dan 600 uur per jaar werkt en gebruikt maakt van de lage sociale bijdragen.

Wanneer je meer dan 600 uur werkt vallen deze lage sociale bijdragen weg en word je gezien als een volwaardige werknemer. Dit laatste staat gelijk aan een werkstudent. Vanaf het volgende jaar worden je uren opnieuw aangevuld en zal je opnieuw starten als jobstudent.

Vragen over flexijobs

Wat is een flexi-job?

Via het systeem van flexi-jobs kunnen werknemers die minstens 4/5 werken én gepensioneerden een centje bijverdienen in de horeca of detailhandel.

 • Wie flexi-jobt betaalt geen sociale bijdragen of belastingen op zijn of haar loon. Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon. Je bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsvergoeding, pensioen, vakantie, …) op. Als werknemer is er geen limiet op wat je mag bijverdienen. Heel interessant dus. Ook gepensioneerden ouder dan 65 kunnen onbeperkt bijverdienen. Gepensioneerden jonger dan 65 jaar moeten wel rekening houden met een limiet.
 • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van 25% werkgeversbijdragen bovenop het loon van een flexi-jobber.

Wat zijn de voordelen van een flexi-job?

 • Je hoeft geen belasting of sociale bijdragen te betalen, je brutoloon is gelijk aan je nettoloon.
 • Je loopt niet het risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je de inkomsten van je flexi-job niet moet opnemen in je belastingbrief.
 • Je bouwt sociale rechten op, zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, enz.
 • Je mag zoveel uren werken als je wil als flexi-jobber en er staat ook geen limiet op hoeveel je mag bijverdienen.

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

 • Als je als werknemer minstens 4/5de werkt. Concreet wordt er gekeken of je 3 kwartalen geleden minimum 4/5de werkte. Wil je bijvoorbeeld in januari 2020 als flexi-jobber werken, dan moet je het jaar ervoor minimum 4/5de gewerkt hebben in april, mei en juni.
 • Als je gepensioneerd bent. Wil je zeker zijn dat je kan werken als flexi-jobber? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In welke sectoren kan je een flexi-job doen?

In 2015 werden de flexi-jobs in het leven geroepen voor de horeca . In januari 2018 werd dit systeem uitgebreid naar de volgende sectoren:

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen
 • PC 322 voor de uitzendarbeid, als de gebruiker ressorteert onder één van de hierboven opgesomde PC’s

Hoeveel bedraagt mijn loon?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Het wettelijk minimum is 10,28 euro per uur. Dat is 9,55 euro loon en 0,73 (7,67%) euro vakantiegeld dat je meteen krijgt. Uiteraard mag je in onderling overleg met je werkgever een hoger loon onderhandelen.

Afhankelijk van de sector waar je in werkt heb je voor prestatie op zon- en feestdagen recht op een extra premie. In de horeca is dat 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 uur per dag. Werk je tussen 12 uur ’s nachts en 5 uur ’s morgens? Dan heb je recht op een extra toeslag van 1,2398 per gewerkt uur.

Op dit flexi-loon betaal je geen sociale bijdragen en geen belastingen. Je brutoloon = je nettoloon. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat je dit loon ook niet opneemt in je belastingbrief.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een flexi-job?

Neem contact op met de RSZ. Zij kunnen op basis van je persoonlijke gegevens (rijksregisternummer) nakijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dit zijn de contactgegevens: 02/509 59 59 of contact@rsz.fgov.be.