black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Nieuws

TRIXXO Dienstencheques sluit strijkateliers in Wallonië na afschaffing administratieve vergoeding
09 januari, 2024
Deel via:

Afgelopen week kondigden we aan dat TRIXXO haar strijkateliers in Wallonië sluit als rechtstreeks gevolg van de recente afschaffing van de administratieve vergoeding door de Waalse regering. Onze strijkateliers in Vlaanderen en Brussel blijven voortbestaan. Ook onze diensten voor huishoudhulp in Wallonië worden onaangetast voortgezet.

Hoewel in het Franstalige landsgedeelte de waarde van de dienstencheque steeg van 9 euro naar 10 euro, blijkt dit bedrag ontoereikend om de extra kosten te dekken die gepaard gaan met het aanbieden van strijkdiensten. Onze strijkateliers in Vlaanderen en Brussel blijven voortbestaan, aangezien daar geen sprake is van de afschaffing van de administratieve vergoeding. Deze regionale verschillen onderstrepen de uitdagingen en complexiteit waarmee dienstenchequebedrijven worden geconfronteerd in het huidige economische landschap.

Financiële onhoudbaarheid

De beslissing om deze faciliteiten te sluiten komt voort uit de financiële onhoudbaarheid die is ontstaan als gevolg van het nieuwe Waalse decreet, waarbij het factureren van een administratieve vergoeding aan dienstenchequeklanten niet langer is toegestaan. “Deze strijkdiensten maken deel uit van ons uitgebreide assortiment huishouddiensten, maar eerder dreigde deze dienst al zijn winstgevendheid te verliezen, zowel in Wallonië als in Vlaanderen”, aldus Louise Arimont, Operationeel Directeur van TRIXXO Dienstencheques Wallonië. De voortdurende stijging van vaste kosten heeft de levensvatbaarheid aanzienlijk ondermijnd. Rekening houdend met het feit dat strijkateliers aanzienlijke energieverbruikers zijn, kan de stijging van de energiekosten niet worden onderschat. Met een gemiddelde prijs voor elektriciteit die in november 2023 haast dubbel zo hoog ligt als in januari 2021, en zonder rekening te houden met de aanzienlijke pieken in de energiekosten in 2022, vormde dit al eerder een grote impact op de operationele kosten.

Waals decreet is de druppel te veel

Deze sluiting treft 12 Waalse strijkateliers, waar 40 medewerkers aan de slag zijn als strijkster. Momenteel bekijken we alle mogelijkheden om hen te herplaatsen in alternatieve functies, met name als huishoudhulp. We betreuren ten zeerste dat dit grote gevolgen heeft voor de medewerkers en klanten. In Vlaanderen zijn momenteel 45 strijkateliers operationeel. We nemen proactieve maatregelen om hier de operationele efficiëntie te optimaliseren en de rendabiliteit te handhaven. We blijven ons inzetten om de continuïteit van onze dienstverlening in Vlaanderen te waarborgen.

  Verhoging administratieve vergoeding in Vlaanderen

  In Vlaanderen en Brussel is er in tegenstelling tot Wallonië momenteel geen sprake van de afschaffing van de administratieve vergoeding voor strijkdiensten via dienstencheques. Niettemin is het ook daar noodzakelijk om doeltreffende maatregelen te treffen om een duurzame bedrijfsvoering te waarborgen. Zo verhoogde TRIXXO in Vlaanderen zopas de administratieve vergoeding voor strijkdiensten van 1,5 euro naar 2,5 euro per dienstencheque.

  Lees ook.
  Wat verandert er voor dienstencheques in Wallonië vanaf januari 2024?

  TRIXXO Nieuws

  Bekijk ook deze artikels