black decorative triangle
TRIXXO Jobs

Nieuws

VOM schakelt TRIXXO en preventa in om leden te steunen
17 december, 2020
Deel via:

Samenwerking en grootschalige campagne moeten sector sexy maken.

Bedrijven die actief zijn in de oppervlaktebehandeling zitten met een probleem. Er zijn honderden vacatures die ze heel moeilijk ingevuld krijgen. Daarom heeft de overkoepelende organisatie VOM de hulp ingeroepen van uitzendbedrijf TRIXXO Jobs. Met een duidelijke opdracht: Vind Ons Mensen! Daarnaast gaat VOM ook de veiligheid en gezondheid bij hun leden-bedrijven bevorderen.

VOM is de organisatie voor bedrijven die actief zijn in de oppervlaktebehandeling. Via erg uiteenlopende technieken brengen ze coatings aan op voorwerpen uit metaal of kunststof. Een erg boeiende en sterk groeiende technologie, die essentieel is in de toelevering aan de bouw en industrie. Dat vertaalt zich in grote investeringen en de creatie van nieuwe jobs. Momenteel hebben de 300 leden van de VOM samen bijna 500 openstaande vacatures. Het probleem is dat deze jobs erg moeilijk ingevuld geraken. “Dat komt in de eerste plaats omdat onze bedrijven geschoolde mensen zoeken, maar de technieken van oppervlaktebehandeling niet in het opleidingsaanbod voorkomen”, zegt Veerle Fincken, manager van VOM. “Er is dus weinig instroom van jongeren. We merken bovendien dat potentiële arbeidskrachten vaak opteren voor een job in een andere sector die een meer tastbaar product aflevert. Soms worden onze bedrijven nog overschaduwd door een negatieve perceptie gelinkt aan veiligheid en gezondheid. Echter dit beeld klopt niet want onze bedrijven zijn verplicht continu te investeren in arbeidsveiligheid en welzijn op het werk.” Het is precies daarom dat VOM gaat samenwerken met de gespecialiseerde instantie PREVENTA. Er wordt onder meer een vraagbaak opgezet, waarin alle thema’s die gelinkt zijn aan veiligheid en welzijn op het werk, voor VOM-leden toegankelijk worden. “En verder gaan we desgewenst deze bedrijven volledig ontzorgen om alle issues rond veiligheid en gezondheid kordaat aan te pakken”, zegt Gauthier Vanwinghe van PREVENTA. “We doen dit op basis van een scan, waarmee de zwaktes en sterktes in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt een actieplan geïmplementeerd, onder meer met opleidingen en administratieve optimalisaties. Tot slot gaan we de bedrijven in de oppervlaktebehandeling blijven ondersteunen om ook op lange termijn hun inspanningen vol te houden, besparingen te realiseren en de wettelijke vereisten na te leven.”

Eens dit alles in orde is, beschikken de VOM-leden over extra troeven om nieuwe medewerkers aan te trekken. Om deze en andere voordelen van de jobs in de kijker te plaatsen en concreet de vacatures in te vullen, heeft de VOM een overeenkomst afgesloten met uitzendorganisatie Trixxo Jobs. Die gaat met een doorgedreven plan van aanpak onder meer de huidige knelpunten wegwerken en de instroom van nieuwe arbeidskrachten bevorderen.

Expert 

“We stellen een uitzendconsulent met een bijzondere expertise in deze sector, aan als exclusief aanspreekpunt voor de bedrijven in de oppervlaktebehandeling”, zegt Frank Vliegen, CEO van TRIXXO Jobs. “Deze ‘dedicated’ professional zal zich permanent verdiepen in de technische materie, zodat de wensen en verwachtingen van de bedrijven enerzijds en de kandidaten anderzijds, perfect op elkaar kunnen afgestemd worden.”

Campagne 

TRIXXO Jobs neemt daarenboven talrijke andere initiatieven om de doelstellingen voor het invullen van vacatures waar te maken. “We gaan bijvoorbeeld een apart digitaal platform voor de sector opzetten, waar alle openstaande jobs, nuttige informatie, getuigenissen en leuk beeldmateriaal op te vinden zijn. Met nog andere acties willen we de bewustwording naar veiligheid in deze bedrijven versterken, de opleidingen voor werknemers centraliseren en de drempels wegwerken die anderstaligen weerhouden om hier een carrière uit te bouwen. We zullen eveneens de banden met VDAB aanhalen om samen de vacatures in te vullen.”

Basiskennis 

TRIXXO Jobs is eigendom van de Limburgse ondernemersfamilie Jeurissen. Via hun bedrijf MVT (Houthalen) ondersteunen zij deze samenwerking vanuit hun ervaring in de sector. MVT (Materiaal Veredelings Technieken) is immers meer dan 30 jaar actief in het stroomloos vernikkelen. Net als alle andere leden kunnen zij actief bijdragen aan het kennisplatform ter promotie van de sector en voor geïnteresseerde kandidaten.

TRIXXO Nieuws

Bekijk ook deze artikels