black decorative triangle
TRIXXO Jobs

Nieuws

Wanneer heb je als uitzendkracht recht op een feestdag?
05 juni, 2024
Deel via:

Werk je voltijds, deeltijds, via uitzendarbeid of met een vast contract voor (on)bepaalde duur? Maakt niet uit of je arbeider of bediende bent. In België hebben álle werknemers recht op een aantal wettelijke feestdagen. Hoe dat precies werkt vind je hier:

Feestdagen die vallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

Je hebt als uitzendkracht recht op het loon voor de feestdagen die tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst vallen. Let op - Dit valt weg als je onwettig afwezig bent geweest op een arbeidsdag die aan de feestdag voorafgaat of erop volgt. 

Feestdagen die vallen tussen twee contracten:

Als uitzendkracht heb je ook recht op het loon voor de feestdagen die vallen in een periode van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten. Hou wel rekening met de volgende voorwaarden: 

  • De opdrachten moeten bij dezelfde werkgever worden gepresteerd, en
  • Alleen maar worden onderbroken door de feestdag zelf, eventueel in combinatie met dagen waarop in de onderneming gewoonlijk niet wordt gewerkt (bv. zaterdag en zondag in een 5 dagen regime).

Voorbeeld 1: Je werkt als uitzendkracht op dinsdag, woensdag is de feestdag en werkt daarna opnieuw op donderdag. Dan heb je recht op de feestdag.

Voorbeeld 2: Je werkt als uitzendkracht op vrijdag, maandag is de feestdag en werkt daarna opnieuw op dinsdag. Dan heb je recht op de feestdag (Indien zaterdag & zondag dagen zijn waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt bij je werkgever).

Feestdagen die vallen na het einde van de overeenkomst (en geen nieuwe job):

  • Minder dan 15 dagen anciënniteit op het einde van de overeenkomst: geen recht op een feestdag na het einde van de overeenkomst.
  • Tussen 15 dagen en 1 maand anciënniteit: recht op één enkele feestdag indien deze valt binnen de 14 dagen na het einde van overeenkomst
  • Meer dan 1 maand anciënniteit: recht op alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de overeenkomst.

Opgelet! Als uitzendkracht verlies je het recht op (een) feestdag(en) die na het einde van de overeenkomst valt/vallen indien:

  • Je het contract hebt verbroken;
  • Je ontslagen werd wegens een zware fout.

Feestdagen op een zondag of wettelijke sluitingsdag van je werkgever

Hier gelden dezelfde regels als bij een feestdag. Je krijgt een vervangende feestdag aangeboden. Dit kan collectief of vrij worden ingepland en hangt af van de afspraken bij je werkgever. 

TRIXXO Nieuws

Bekijk ook deze artikels